Соработка|
Контакт
Најави се

Мед и матичен млеч

квивалентност на производот – На еден килограм мед има застапеност од 10грама матиченмлеч. Помага при регенеразија односно возобновување на клетките на организмот и нивно размножување. Помага во зголемување и подобрување на имунитетот. Зголемување на енергијата. Изобилува со витамини и минерали. Дар од природата.

Цена:
1000 МКД
0.5кг
2000 МКД
1кг

Нарачај "Мед и матичен млеч" од Пчеларство Ташеви Скоти преку: