Соработка|
Контакт

Мед и матичен млеч

Еквивалентност на производот – На еден килограм мед има застапеност од 10грама матиченмлеч. Помага при регенеразија односно возобновување на клетките на организмот и нивно размножување. Помага во зголемување и подобрување на имунитетот. Зголемување на енергијата. Изобилува со витамини и минерали. Дар од природата.

Голема тегла – 1кг.2000ден.
Мала тегла – 0.5кг.1000ден.