Соработка|
Контакт

Шумски мед

🐝🐝🐝 Природен планински мед од најубавиот преспански крај, од падините на планината Бигла на надморска висина од над 1000 метри со чиста и еколошка средина далеку од урбана средина.

🐝🐝🐝 Нудиме само шумски мед, со повеќе од 35 годишно искуство со одгледување на пчели.

🐝🐝🐝 Шумскиот мед содржи повеќе мимерални материи отколку цветните видови на мед и е богат со железо препорачлив за анемични луѓе. Медот пчелите го создаваат од цветниот сок (нектар) собран од цветовите од различни шумски плодови кои пчелите го преработуваат.

🐝🐝🐝 Шумскиот мед е најдобриот природен лек за вируси.

Шумски мед – 1кг.400ден.